Κατηγορίες
Windows 10 Διαδικασίες

msconfig.exe System Configuration Utility

Το Msconfig.exe είναι ένα χρήσιμο εργαλείο των Windows 10 που επιτρέπει την αντιμετώπιση προβλημάτων σταθερότητας και τη ρύθμιση της διαδικασίας εκκίνησης των Windows. Θεωρείται μία από τις πιο χρησιμοποιούμενες εντολές των Windows. Αυξάνει την απόδοση του υπολογιστή σας και το καθιστά πιο γρήγορο. Επιπλέον, μπορείτε να κάνετε αλλαγές στα χαρακτηριστικά εκκίνησης καθώς και να διαχειριστείτε τα προγράμματα και τις υπηρεσίες που φορτώνονται στο παρασκήνιο κατά την εκκίνηση του υπολογιστή σας.

Κατηγορίες
Windows 10 Διαδικασίες

helppane.exe Βοήθεια και υποστήριξη της Microsoft

Το αρχείο Helppane.exe αποτελεί μέρος του λειτουργικού συστήματος Windows Client Client Platform. Είναι υπεύθυνη για την παροχή υπηρεσιών βοήθειας και υποστήριξης. Αρχικά προεγκατεστημένο με το λειτουργικό σύστημα Windows, το Helppane.exe είναι ενσωματωμένο σε αυτό και λειτουργεί καλά στο περιβάλλον του.

Κατηγορίες
Windows 10 Διαδικασίες

taskhostw.exe Κεντρική διεργασία για εργασίες των Windows

Το Taskhostw.exe, Κεντρική διεργασία για εργασίες των Windows , είναι ένα αρχείο που χρησιμεύει ως κεντρικός υπολογιστής για διαδικασίες που βασίζονται σε DLL. Στον διαχειριστή εργασιών, αυτές οι διαδικασίες εμφανίζονται με την ονομασία Διαδικασία υποδοχής για εργασίες των Windows.

taskhostw.exe Κεντρική διεργασία για εργασίες των Windows
2 παρουσίες υπηρεσιών που βασίζονται σε DLL που εκτελούνται ως διεργασία υποδοχής για εργασίες των Windows στο Task Manager
Κατηγορίες
Windows 10 Διαδικασίες

setupprep.exe Εγκατάσταση των Windows 10