Kategorie
Procesy

smss.exe Menedżer sesji systemu Windows

smss.exe Menedżer sesji systemu Windows – obecny proces jest nie tylko całkowicie bezpieczny, ale bez niego nawet obsługa komputera nie jest możliwa. Smss.exe nie znajduje się w jądrze systemu, ale mimo to jest dla niego istotnym elementem. Rozpoczyna ważne procesy, takie jak csrss.exe i winlogon.exe, gdy system się uruchamia.