Kategorie
Procesy

winlogon.exe Aplikacja logowania systemu Windows

winlogon.exe Aplikacja logowania systemu Windows to proces odpowiedzialny za uruchomienie sesji i wylogowanie użytkownika z wylogowania. Plik winlgon.exe zawsze znajduje się w C: \ Windows \ System32.