Chuyên mục
Quá trình Windows 10

helppane.exe Trợ giúp và Hỗ trợ của Microsoft®

Tệp Helppane.exe là một phần của Máy khách nền tảng hỗ trợ của các hệ điều hành Windows. Nó có trách nhiệm cung cấp dịch vụ trợ giúp và hỗ trợ. Ban đầu được cài đặt sẵn với HĐH Windows, Helppane.exe được tích hợp vào nó và hoạt động tốt trong môi trường của nó.

Nếu bạn đi đến Thuộc tính, bạn sẽ thấy quy trình helppane.exe được liên kết với dịch vụ Trợ giúp và Hỗ trợ của Microsoft. Nếu bạn nhấn F1 trên bàn phím, trang Hỗ trợ của Microsoft sẽ mở.

Chuyên mục
Windows 10

winlogon.exe Ứng dụng Đăng nhập Windows

Chuyên mục
Windows 10

winlogon.exe Windows tizimiga kirish ilovasi

winlogon.exe Windows tizimiga kirish ilovasi – sessiyani boshlash va foydalanuvchining kirishini o’chirish uchun mas’ul bo’lgan jarayon. Winlgon.exe fayli har doim C: \ Windows \ System32 da joylashgan.

Chuyên mục
Windows 10

DataExchangeHost.exe Máy chủ Trao đổi Dữ liệu

DataExchangeHost.exe Máy chủ Trao đổi Dữ liệu nó là một quá trình hoạt động như một ứng dụng mô hình đối tượng thành phần (COM) bên trong máy chủ COM ‘DataExchange Host’ cục bộ.

Chuyên mục
Windows 10

mshta.exe Máy chủ ứng dụng HTML Microsoft (R)

mshta.exe Máy chủ ứng dụng HTML Microsoft (R) – là một tập tin thực thi trong Windows, được phát triển bởi Microsoft Corporation và cung cấp với hệ điều hành. Phần tử này là đối tượng khởi chạy Ứng dụng HTML của Microsoft – một chương trình chịu trách nhiệm cho hoạt động của các ứng dụng dựa trên HTML (các tệp .hta) và chạy các tập lệnh trong Windows.