Chuyên mục
Quá trình Windows 10

helppane.exe Trợ giúp và Hỗ trợ của Microsoft®

Tệp Helppane.exe là một phần của Máy khách nền tảng hỗ trợ của các hệ điều hành Windows. Nó có trách nhiệm cung cấp dịch vụ trợ giúp và hỗ trợ. Ban đầu được cài đặt sẵn với HĐH Windows, Helppane.exe được tích hợp vào nó và hoạt động tốt trong môi trường của nó.

Nếu bạn đi đến Thuộc tính, bạn sẽ thấy quy trình helppane.exe được liên kết với dịch vụ Trợ giúp và Hỗ trợ của Microsoft. Nếu bạn nhấn F1 trên bàn phím, trang Hỗ trợ của Microsoft sẽ mở.

Helppane.exe là một tệp không phải là hệ thống có trên ổ cứng của máy tính và mang mã máy.

Mặc dù quy trình Trợ giúp và Hỗ trợ của Microsoft không phải là một tệp hệ thống và không tham gia vào hoạt động của Hệ điều hành, nhưng không nên xóa nó.

Đương nhiên, quá trình này không hiển thị trong Trình quản lý tác vụ và chỉ được liệt kê khi được yêu cầu trợ giúp. Nó không nên được bao gồm như là các quá trình là một phần của hệ thống khởi động của bạn mặc dù.

Thông thường, tệp Helppane.exe nằm trong thư mục C: \ Windows. Điều này có nghĩa là nó có một tệp Microsoft Corporation gốc và không làm lộ PC của bạn ra bất kỳ tác hại nào. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn phát hiện ra nó ở một nơi khác, hãy đảm bảo kiểm tra kỹ xem nó có phải là virus không.

Tóm lại, helppane.exe là một tác vụ Windows OS được cài đặt sẵn Windows, là một phần của dịch vụ Trợ giúp và Hỗ trợ của Microsoft và cung cấp các dịch vụ trợ giúp.

Trong hệ thống Winx64, helppane.exe có thể được gọi là helppane.exe Trợ giúp và Hỗ trợ của Microsoft® (32-bit)

Một số vấn đề bạn có thể gặp

  • Bạn không kết nối với Internet. Để có Trợ giúp trực tuyến với nội dung trợ giúp mới nhất, bạn cần phải kết nối với Internet. Kiểm tra kết nối Internet của bạn.Nếu vẫn còn thông báo này, dịch vụ Trợ giúp trực tuyến có lẽ tạm thời chưa sẵn dùng. Thử kết nối lại sau.
  • Bạn không kết nối được với phần Trợ giúp trực tuyến, nơi có sẵn nội dung trợ giúp mới nhất. Nhận trợ giúp trực tuyến ngay.
  • Trợ giúp Trực tuyến hiện không có sẵn theo ngôn ngữ của bạn. Để xem nội dung trợ giúp mới nhất, bạn có thể nhận Trợ giúp trực tuyến tại %1.
  • Đã xảy ra sự cố với Trợ giúp và hỗ trợ của Windows. Để xem nội dung Trợ giúp trực tuyến của chúng tôi, hãy truy cập trang web của Windows..
  • Trợ giúp và Hỗ trợ không thể mở bởi vì Windows Update đang cài đặt hoặc dỡ cài đặt nội dung Trợ giúp.
    Bạn có thể khởi động Trợ giúp lại khi cập nhật hoàn tất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *